Những yếu tố tạo nên bức ảnh đẹp

Cũng giống như chất lượng hơn số lượng, có được những bức ảnh đẹp quan trọng hơn rất nhiều so với chụp hàng loạt bức ảnh mà không có một tấm nào ấn tượng nổi bật cả. Vì vậy chúng ta cần phải biết những mẹo này để có thể chụp được những bức ảnh đẹp.