Dự án chỉnh sửa photobook ngoại cảnh mùa đông – Ms Yến Nhi