Lightroom Preset: Boho Home tông cam mùa thu – LPW001

Boho Home anh dai dien

Lightroom Preset là file được xuất ra mang những thông số đã được thiết lập sẵn của phần mềm Lightroom. Những file này sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian chỉnh màu nhưng vẫn dễ dàng đạt được màu sắc mình mong muốn. Preset: Boho Home Tone màu: Cam mua thu Nhiệt độ ảnh: … Chi tiết